Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie to rodzaj ubezpieczenia, którego przedmiotem jest Twoje życie i zdrowie. Głównym celem ubezpieczeń na życie jest zapewnienie ochrony finansowej Twoim bliskim, a tym samym zyskanie poczucia bezpieczeństwa. Korzystanie z tego typu ubezpieczenia to także przejaw rozsądku i przezorności, szczególnie jeśli odpowiadasz za znaczącą część rodzinnego dochodu. Wypłata środków finansowych w ramach takiego rodzaju polisy może nastąpić po określonym czasie, na który umowa została zawarta, w przypadku śmierci, a także w razie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub samodzielnego funkcjonowania wskutek choroby lub wypadku.

Dokument

Dostępne na polskim rynku ubezpieczenia na życie możemy podzielić na trzy podstawowe grupy:

  • Ubezpieczenie ochronne – jego przedmiotem jest życie, a wypłata określonej w umowie sumy ubezpieczenia następuje jedynie w przypadku śmierci w czasie obowiązywania polisy.
  • Ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe – jego przedmiotem jest również życie jednak dodatkowo pełni ono funkcję oszczędnościową. Ten rodzaj ubezpieczenia nie zapewnia tak wysokiej sumy ubezpieczenia jak w przypadku ubezpieczenia ochronnego, ale z drugiej strony pozwala gromadzić oszczędności.
  • Ubezpieczenie oszczędnościowe – ich głównym cele jest gromadzenie środków finansowych i z reguły mają bardzo zminimalizowaną ochronę ubezpieczeniową.

Praktycznie do każdego rodzaju ubezpieczenia na życie można zwykle dokupić dodatkowe umowy. Dzięki nim masz możliwość rozszerzyć swoją ochronę ubezpieczeniową i podnieść odpowiedzialność towarzystwa w ramach zawartej polisy.

Rozwiązania dla Ciebie

W zależności od Twoich potrzeb i oczekiwań możesz skorzystać z dwóch wariantów ubezpieczenia na życie. Oba mogą zostać poszerzone o dodatkowe, wybrane przez Ciebie świadczenia, aby zwiększyć zakres ochrony.

MetLife Gwarantowana Ochrona

Niezależnie od tego, jak potoczy się Twoje życie, będziesz pod ochroną - Ty i Twoja rodzina. To Ty decydujesz o wysokości i zakresie ochrony, a także o kwocie, jaką otrzymasz na koniec umowy. Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ochroną na wypadek całkowitego i trwałego inwalidztwa MetLife Gwarantowana Ochrona, to rozwiązanie, które gwarantuje finansowe bezpieczeństwo w różnych sytuacjach życiowych.

MetLife na Życie

MetLife na Życie

Dbasz o swoją rodzinę każdego dnia. Zapewnij im wsparcie i bezpieczeństwo finansowe w najtrudniejszych chwilach życia. Ubezpieczenie MetLife na Życie jest dla Ciebie, jeśli jesteś: głową rodziny, zapewniającą jej stabilność finansową i chcesz zadbać o utrzymanie poziomu życia swoich bliskich; kredytobiorcą, czyli spłacasz wieloletni kredyt na mieszkanie lub dom i chcesz zabezpieczyć jego spłatę w całości lub części; wspólnikiem w biznesie, aby zachować ciągłość biznesu w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń.