Certyfikaty, osiągnięcia i wyróżnienia

Certyfikaty, osiągnięcia i wyróżnienia

Potwierdzenie ukończenia szkolenia „Sukcesja rodzinna” prowadzonego przez GRUPA ODITK dla agentów ubezpieczeniowych MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji  S.A.

Katowice, 5 września 2018

Nominacja do tytułu „Kobieta Charyzmatyczna” w kategorii Kobieta przedsiębiorcza, konkursu organizowanego przez Magazyn WHY STORY, którego patronami medialnymi jest m.in. Gazeta Wyborcza.

List gratulacyjny od Zarządu Spółki NaturDay S.A. za osiągnięcie rangi „Lider” otrzymany podczas II Konferencji NaturDay.

Katowice, 22 września 2018